Poprawna pisownia

niedużą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dużą

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie: Nie dużą, lecz małą.