Poprawnym zapisem frazy nie dotyczy będzie zawsze zapis rozłączny. Pisownia tego wyrażenia razem jest błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

niedotyczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dotyczy

Poprawna pisownia