Niepoprawna pisownia

zbroji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbroi

Poprawna pisownia