Niepoprawna pisownia

niedotrzymywać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dotrzymywać

Poprawna pisownia