Niepoprawna pisownia

niedokończono

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dokończono

Poprawna pisownia