Poprawna pisownia

Retkini

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa własna osiedla w Łodzi.


Niepoprawna pisownia

Retkinii

Niepoprawna pisownia