Niepoprawna pisownia

niedo waga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedowaga

Poprawna pisownia, znaczenie: ilość brakująca do prawidłowej bądź ustalonej wagi czegoś lub kogoś.


Niepoprawna pisownia

nie do waga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dowaga

Niepoprawna pisownia