Niepoprawna pisownia

Chalina

Niepoprawna pisownia, wyjątek: odmiana nazwy wsi w Polsce „Chalin”.


Poprawna pisownia

Halina

Poprawna pisownia, imię żeńskie.