Niepoprawna pisownia

niedo końca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie do końca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dokońca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedokońca

Niepoprawna pisownia