Poprawna pisownia

niedalekie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dalekie

Niepoprawna pisownia