Niepoprawna pisownia

zatróty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zatruty

Poprawna pisownia