Niepoprawna pisownia

niechodzimi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie chodzi mi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechodzi mi

Niepoprawna pisownia