Poprawna pisownia

niechętne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie chętne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechentne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chentne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehętne

Niepoprawna pisownia