Poprawna pisownia

niechętne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie chętne

Niepoprawna pisownia