Niepoprawna pisownia

niebędoncy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie będący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie będoncy

Niepoprawna pisownia