Niepoprawna pisownia

nie zwolnione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezwolnione

Poprawna pisownia