Niepoprawna pisownia

po łamani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

połamani

Poprawna pisownia