Niepoprawna pisownia

nie zrzeszeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezrzeszeni

Poprawna pisownia, znaczenie: nie należący do zrzeszenia.


Niepoprawna pisownia

niezżeszeni

Niepoprawna pisownia