Niepoprawna pisownia

niebył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie był

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie był oznacza, że dany mężczyzna w przeszłości nie znajdował się w jakimś miejscu. Może odnosić się do sytuacji, w której nie miał także możliwości czy umiejętności, by podjąć się jakiegoś zadania. Słowa tego można użyć do opisania stanu, w jakim znajduje się również dany przedmiot lub miejsce.
Nie był jest połączeniem czasownika być w odmienionej formie oraz partykuły przeczącej nie. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, takie połączenia muszą być zawsze pisane rozłącznie. Być występuje tutaj w formie męskoosobowej, w czasie przeszłym w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie był skłonny do podejmowania nagłych decyzji, dlatego również teraz się przed nimi wstrzymywał.
Władysław nie był jeszcze we Francji, więc zaplanowana wycieczka wydawała mu się niezwykle intrygująca.
Tamten samochód nie był już w najlepszym stanie, więc zdecydowaliśmy się na kupno nowego.