Niepoprawna pisownia

niebył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie był

Poprawna pisownia