Niepoprawna pisownia

obiął

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

objął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo objął oznacza, że mężczyzna otoczył kogoś ramieniem lub przytulił do siebie. Jego wzrok mógł także zlustrować szerokie otoczenie, na przykład cały krajobraz, który się przed nim znajduje. Czasem można zastosować to określenie do przedmiotów, które otaczają inne przedmioty.
Objął należy zapisać przez j, co jest uwarunkowane jego pochodzeniem od staropolskiego słowa jąć. Dodany do niego przedrostek ob- sprawił, że powstało słowo objąć, które odmienia się do objął.

Przykłady poprawnej pisowni

Darek objął Karolinę, która chętnie przytuliła się do niego, zadowolona z bliskości swojego chłopaka.
Kamil objął wzrokiem stojący przed nim tłum ludzi, oczekujący, aż wypowie swoje zdanie na ten temat.
Robotnik mocno objął pręty metalową obejmą, aby łatwiej było je załadować na przyczepę auta.


Niepoprawna pisownia

objoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obioł

Niepoprawna pisownia