Poprawna pisownia

nie zobowiązuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zobowionzuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezobowiązuje

Niepoprawna pisownia