Obie poniższe formy występują we współczesnej polszczyźnie, jednak pomimo pozornego podobieństwa, nie pochodzą od jednego wyrazu – ich znaczenie nie jest takie samo, dlatego próby wymiennego stosowania będą błędem językowym. Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas definicjami i przykładami, aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy oboma słowami.

Poprawna pisownia

celi

Poprawna pisownia, znaczenie: celi to odmieniony w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także ewentualnie w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik cela. Określamy tak pokój więźnia w więzieniu, a także pomieszczenie mieszkalne w klasztorze, izbę zakonną zamieszkiwaną przez mnicha.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedząc w celi, miał wiele czasu, by przemyśleć swoje dotychczasowe życie.
Zakonnice nie mogą w celi trzymać niczego osobistego, jedynie rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania.
W celi mnicha znaleziono kilkadziesiąt stworzonych przez niego od zera ikon.


Poprawna pisownia

celów

Poprawna pisownia, znaczenie: celów to forma pochodząca od rzeczownika cel, odmieniona w dopełniaczu liczby mnogiej. Celem nazywamy to, co chce się trafić lub zniszczyć za pomocą broni oraz to, co chce się osiągnąć i do czego się dąży. W dawnej Polsce mówiono tak również na najlepszą, wykrojoną część skóry, przeznaczoną do późniejszego połączenia z innymi jej kawałkami.

Przykłady poprawnej pisowni

Zanim przystąpiłam do regularnego biegania, zaczęłam od określenia sobie celów, takich jak przebiegnięcie w przyszłym roku półmaratonu.
Po studiach nie miałem żadnych celów w życiu, dlatego postanowiłem wstąpić do wojska.
Pierwszy raz udało mi się trafić do wszystkich celów i ani razu nie spudłować.