Poprawna pisownia

polubowna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po lubowna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po lóbowna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bolubowna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polóbowna

Niepoprawna pisownia