Niepoprawna pisownia

niebudzoncy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebudzący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebódzący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie budzoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie budzący

Niepoprawna pisownia