Wyrażenia wycenom oraz wyceną wywodzą się od tego samego słowa źródłowego, a mianowicie rzeczownika wycena. Mówimy tak na określenie wartości materialnej czegoś. Pomimo tego, że oba warianty pochodzą od jednego słowa każdy z nich jest inną postacią deklinacyjną rzeczownika podstawowego, w związku z czym niezbędne jest poznanie różnic pomiędzy nimi, aby wiedzieć która z form będzie adekwatna do kontekstu danego zdania. Niewątpliwie ułatwią to nasze definicje, przykłady, a także pomoc naszej redakcji w dziale komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

wycenom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie wycenom to rzeczownik podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Zasady pisowni polskiej nakazują, by takie postacie deklinacyjne zawsze kończyły się dwuznakiem om.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeszcze kilkanaście lat temu, przeciętną młodą rodzinę było stać na nowe mieszkanie, dziś, dzięki niekorzystnym wycenom, dla większości taka inwestycja nie jest możliwa.
Dzięki bardzo korzystnym wycenom mieszkań w tej kamienicy, lokal można nabyć niemal za półdarmo.
Wszystkie dzieła sztuki wystawiane w naszych galeriach poddawane są regularnym wycenom przez rzeczoznawców.


Poprawna pisownia

wyceną

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wyceną to z kolei wyraz źródłowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Również w tym przypadku warto zwrócić uwagę na jego końcówkę – jej formę uzasadnia reguła, mówiąca, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki a także imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być za każdym razem kończone samogłoską nosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Widać, że to niesłowny człowiek – spóźnił się z wyceną swojej robocizny o kilka dni.
Przekażemy Państwa zlecenie naszym programistom i za kilka dni odezwiemy się z jego wyceną.
Nie szalejmy z wyceną tego zlecenia, jest naprawdę proste.