Poprawna pisownia

brudny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik brudny należy zapisywać przez u, ponieważ wywodzi się on od słowa brud, które z kolei ma swoje korzenie w prasłowiańskim *brudъ. Jego pisownia została zatem ukształtowana historycznie.
Brudny to przymiotnik, który odnosi się do rzeczy zanieczyszczonych, na których coś osiadło lub które zostały czymś ochlapane. Może także w przenośni oznaczać winę, grzech lub jakieś piętno.

Przykłady poprawnej pisowni

Czuł się brudny po tym, jak tyle razy okłamał swoich bliskich, ale nie wiedział, jak oczyścić sumienie.
Mój samochód jest bardzo brudny po naszej ostatniej wyprawie, więc dziś zabieram go na myjnię.
Mam brudny but po tym, jak przez przypadek wpadłem nim w kałużę przed twoim domem.


Niepoprawna pisownia

bródny

Niepoprawna pisownia