Poprawna pisownia

nie znała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznała

Niepoprawna pisownia