Niepoprawna pisownia

nie zmjerni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezmierni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zmierni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezmjerni

Niepoprawna pisownia