W znacznej większości sytuacji jedyną poprawną pisownią będzie ta przez u otwarte, czyli wariant gruz. Musimy jednak zaznaczyć, że obie formy występują w języku polskim i są poprawne, dlatego warto się z nimi zapoznać, bowiem choć brzmiące identyczne, wyrazy gróz i gruz oznaczają zupełnie coś innego. Z tego powodu ich zamienne stosowanie byłoby błędem ortograficznym. Żeby uniknąć popełnienia błędu polegającego na wybraniu pisowni nieadekwatnej do kontekstu zdania zapoznaj się z naszymi przykładami i definicjami, a w przypadku problemów ze zrozumieniem zagadnienia pozostaw swoje pytanie językowe w sekcji komentarzy – nasza redakcja nie przejdzie obok niego obojętnie.

Poprawna pisownia

gróz

Poprawna pisownia, znaczenie: stosunkowo rzadko używane w polszczyźnie określenie gróz to rzeczownik groza, odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Grozą nazywamy coś, co jest przyczyną naszego strachu, coś groźnego. Jest to również określenie uczucia przerażenia i strachu spowodowane niebezpieczeństwem. Warto zwrócić uwagę, że pisownię omawianego terminu uzasadnia obowiązująca w języku polskim zasada, która mówi, że samogłoskę ó zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu czy też w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, e lub a (piszemy gróz, bo groza).

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie zapomnę gróz, których przez prawie trzy godziny dostarczał mi ten film.
Czasy okupacji niemieckiej to chwile pełne gróz – powiedziała babcia.
Żadna inna powieść nie sprawiła, że doświadczyłem tylu gróz, jak ta, którą właśnie przeczytałem.


Poprawna pisownia

gruz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo gruz to z kolei forma podstawowa rzeczownika, za pomocą którego określamy odłamki rozkruszonego muru, cegły czy też kamienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozsypany nad rzeką gruz uniemożliwia rozłożenie ręcznika czy nawet przejście tą okolicą.
Towarowy pociąg przewożący gruz i złom już od kilku minut uniemożliwiał przejazd przez tory.
Jeszcze niedawno stała tu ogromna kamienica, teraz pozostał po niej tylko gruz.