Niepoprawna pisownia

nie zdrowych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdrowych

Poprawna pisownia