Niepoprawna pisownia

nie zdrowego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdrowego

Poprawna pisownia