Poprawna pisownia

nie zdążysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zdonżysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdonżysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąrzysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążysz

Niepoprawna pisownia