Niepoprawna pisownia

nie zawodna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezawodna

Poprawna pisownia