Niepoprawna pisownia

nie zagięty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezagięty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezagienty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezagjęty

Niepoprawna pisownia