Niepoprawna pisownia

wieżh

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wierzch

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wierzh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieżch

Niepoprawna pisownia