Niepoprawna pisownia

nie zadługa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za długa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezadługa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza długa

Niepoprawna pisownia