Poprawna pisownia

nie za duzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaduzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaduzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza duzi

Niepoprawna pisownia