Niepoprawna pisownia

nie wywiązanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewywiązanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewywionzanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wywionzanie

Niepoprawna pisownia