Poprawna pisownia

nie wysyłacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewysyłacie

Niepoprawna pisownia