Niepoprawna pisownia

nie wyprani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niewyprani

Poprawna pisownia