Niepoprawna pisownia

starz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „starzyć”.


Poprawna pisownia

staż

Poprawna pisownia