Niepoprawna pisownia

rzondanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondanie

Niepoprawna pisownia