Niepoprawna pisownia

nie wykonane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykonane

Poprawna pisownia