Niepoprawna pisownia

proztsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prostsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prostrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prostże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prościejsze

Niepoprawna pisownia