Niepoprawna pisownia

nie wykonana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykonana

Poprawna pisownia