Poprawna pisownia

nie wiadomo

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot nie wiadomo stosuje się w sytuacjach, kiedy nasza wypowiedź ma charakter przypuszczający albo pytający, w szczególności, kiedy coś, o czym się wypowiadamy jest nieznane lub niepewne. Synonimami zwrotu mogą być na przykład słowa: chyba, rzekomo, może, podobno.


Niepoprawna pisownia

nie wjadomo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjadomo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiadomo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapisujemy łącznie, kiedy jest to część składowa zwrotu potocznego „homo niewiadomo” (zapisywanego również „homo-niewiadomo”). Jest to obraźliwe określenie na osobę homoseksualną (lub taką o niezidentyfikowanej seksualności). Zwrot ten bywa stosowany także w celu obrażenia inteligencji naszego rozmówcy, poprzez kwestionowanie jego przynależności do homo sapiens (gatunku ludzkiego).