Niepoprawna pisownia

zpożywanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spożywanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z pożywanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sporzywanie

Niepoprawna pisownia