Poprawna pisownia

pendrive

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pendraif

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pędrajw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pendrajw

Niepoprawna pisownia