Niepoprawna pisownia

dwudziesty dziewiąty sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty dziewiąty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dziewiątym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym dziewiątym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestydziewiąty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydziewiąty sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty dziewionty sierpnia

Niepoprawna pisownia