Niepoprawna pisownia

nie wyedukowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewyedukowani

Poprawna pisownia