Niepoprawna pisownia

nie dostrzeganie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostrzeganie

Poprawna pisownia